Photographer: Denis Gladkov
Stylist: Denis Gladkov
Model: Alexey Mitrakov from Bacca Models
Grooming: Yulia Metline