Photographer: Denis Gladkov
Stylist: Denis Gladkov
Model: Artem Lysikoff from Tann Models
Grooming: Yulia Piganova