‘THESE GREY DAYS’
for CLIENT Magazine 

Photographer: Denis Gladkov
Stylist: Denis Gladkov
Model: Petr Ostrovskiy from NIK Model Management
Grooming: Yulia Piganova