DESIRE HOMME Magazine

Photographer: Denis Gladkov
Stylist: Denis Gladkov
Model: Pavel Zaretsky from Tann Models
Grooming: Yulia Piganova