Photographer: Denis Gladkov 
Stylist: Denis Gladkov
Model: Helen
MUAH: Anastasia Smirnova