Photographer: Denis Gladkov
Stylist: Denis Gladkov
Model: Kenneth Jensen