Photographer: Denis Gladkov 
Stylist: Denis Gladkov
Model: Laine from Mrs Robinson Management 
MUAH: Christina Lomas