Photographer: Denis Gladkov
Stylist: Denis Gladkov
Model:  Lee Jay Hoy ( Savalas Models )
Grooming: Joana Ascenso