Photographer: Denis Gladkov
Stylist: Denis Gladkov
Grooming : Yulia Piganova 
Model: Vasile Kachalovski @modelsneon