Photographer: Denis Gladkov
Stylist: Denis Gladkov
Model: Vasile kachalovski from Neon Models
Grooming: Yulia Piganova