MALE MODELS SCENE

Photographer: Denis Gladkov
Stylist: Denis Gladkov
Model: Alexander Aiziatov from Tann Models
MUAH: Olga Gritsenko
Assistant Stylist : Lyubov Raspopova 


https://www.malemodelscene.net/editorial/alexander-aiziatov-denis-gladkov/