Photographer: Denis Gladkov
Stylist: Denis Gladkov
Designer : Justas Vonzodas 
MUAH : Tyron Sweeney 
Model:  Ivan Balashov ( Oxygen Models )


https://www.pansymag.com/think-pink