RYKER Magazine

Photographer: Denis Gladkov
Stylist: Denis Gladkov
Model: Philipp Panchenko from NIK Model Management
Grooming: Yulia Piganova