Photographer: Denis Gladkov
Stylist: Denis Gladkov
Model: Victor Zakalyapin from Bacca Models
Grooming: Yulia Piganova